Professor fra AU Herning publicerer artikel i ”Nature Climate Change”

En artikel af professor Benjamin Sovacool fra AU Herning er netop blevet publiceret i tidskriftet ”Nature Climate Change”.

Benjamin Sovacools artikel har titlen ”The complexity of climate justice” og er baseret på hans forskning og erfaringer - bl.a. som medlem af FN’s klimapanel.  

Artiklen italesætter de etiske problemstillinger, der opstår I forbindelse med klimaforandringer i udsatte samfund. Det er uklart, hvem der har ansvaret for at hjælpe befolkningen i disse områder og hvordan. Forskningsresultaterne peger på, at det er muligt at finde retfærdige og gavnlige løsninger, men det er også forbundet med store risici.

Se yderligere information på hjemmesiden “Nature Climate Change”