Paradoksal debat set fra Herning

Debatindlæg af Helge Sander, formand for Eksternt Råd på AU Herning.


Af Helge Sander, formand for Eksternt Råd ved AU Herning

 
Når man fra Aarhus Universitets afdeling i Herning følger den igangværende universitetsdebat om akademikerledighed og erhvervsrelevans, kan debatten godt forekomme paradoksal.
 
Det er almindelig kendt, at de studerende i Herning sammenlignet med landets øvrige universitetsstuderende har det tætteste samarbejde med lokale virksomheder - og det er måske også grunden til, at de færdiguddannede fra AU Herning stort set alle kommer i arbejde med det samme.
 
Næsten 90 pct. af de dimitterede fra bachelor- og kandidatuddannelserne på AUHE er blevet ansat i det private, og omkring halvdelen af alle nyuddannede bliver boende i det midt- og vestjyske område efter endt uddannelse. Det er en glædelig og helt afgørende faktor for at fastholde de nødvendige kompetencer.
 
Til Berlingske sagde den nye uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R) i begyndelsen af februar: "Det er rent ud sagt et problem, når mange uddannelser ikke har en ordentlig og direkte kontakt med det arbejdsmarked og de job, som de gerne skulle sende deres kandidater ud til":
 
Med sådan en melding fra den ansvarlige minister må man gå ud fra, at hverdagen i Herning vil være en ønskesituation for landets universiteter.
 
Men sådan er virkeligheden ikke.
 
Aarhus Universitets afdeling i det vestjyske har faktisk været ude i store problemer de seneste måneder, fordi Akkrediteringsinstitutionen, der godkender nye uddannelser og kvalitetssikrer bestående, har været kritisk over for aktiviteterne i Herning.
 
Jeg var som minister med til at etablere Akkrediteringsinstitutionen, hvorfor jeg skal være den første til at erkende vigtigheden af, at institutionen holder øje med kvaliteten på de danske universiteter, men de seneste måneders oplevelser giver alligevel anledning til at overveje kriterierne.
 
Antallet af møder i aftagerpaneler bør måske ikke vægte så meget som det helt centrale spørgsmål: Er der beskæftigelse til de unge, som bliver færdiguddannet på vore universiteter ? Og så må det være ligegyldigt, om det er fra et stort eller lille institut, eller om det er få eller mange færdiguddannede...
 
Der er næppe tvivl om, at uddannelserne i Herning kan blive endnu bedre, hvis der ansættes flere forskere. Det har den nu snart forhenværende institutleder Michael Goodsite også ihærdigt sikret i sine år som leder af AUHE - og i forbindelse med den aktuelle personale-tilpasning sker der ikke alene fyringer, men også ansættelse af flere forskere og dermed nye og videnskabeligt funderede undervisere.
 
Med hensyn til AU Hernings videre udvikling er der grund til at glæde sig over det tilsagn, som universitetets dekan, Svend Hylleberg, gav på Eksternt Råds møde. Her oplyste han, at der fra centralt hold vil blive investeret op mod 20 mill. kr., således at AUHE vil være i stand til at imødekomme de næste tre års udfordringer med hensyn til akkrediteringer og økonomi.
 
Derudover er der også grund til at notere, at antallet af forskningspublikationer fra AUHE har været stærkt stigende de seneste år fra kun to publikationer i 2006 til 65 publikationer i 2013. De har fået citationer fra 35 forskellige lande med flest citationer fra Storbritannien, Tyskland, USA og Danmark.
 
Alt i alt er der taget hånd om de krav, der er til forskningsbaserede uddannelser - og når man dertil lægger den opbakning og aktivitet, der er omkring den lille, men vigtige universitetsafdeling i Birk uden for Herning, så er der grund til optimisme.
 
Jeg har med stor glæde noteret mig den samarbejdsaftale, som Ringkøbing-Skjern kommune har indgået med Aarhus Universitet med henblik på at understøtte, at forsknings- og erfaringsbaseret viden kommer i spil  til gavn for erhvervslivet og den offentlige sektor. Anvendelsesbaseret forskning i de tyndt befolkede områder har interessante perspektiver.
 
Holstebro kommune har signaleret, at der er behov for en fælles drøftelse af, hvordan de vestlige kommuner i regionen ikke blot tiltrækker studerende men også fastholder dem efter studietiden. Hvad skal der til, for at de studerende efter endt uddannelse i endnu højere grad vælger at bosætte sig i den vestlige del af regionen?
 
Med et internationalt skole- og gymnasiemiljø i Ikast mindre end 10 km øst for Birk - og om få år et nyt storsygehus mindre end 1o km mod vest i Gødstrup er der utrolig spændende fremtidsmuligheder vest for den jyske højderyg.