Nytænkende samarbejde mellem fødevarebranchen og universitetsuddannelser

Fødevaremessen Food Tech byder i år på nye initiativer udviklet af Aarhus Universitets institut i Herning. Et af initiativerne er en innovativ og nytænkende konkurrence, der udfylder et behov i den vækstorienterede fødevareforskning og -udvikling i branchen.


Et nyt initiativ skal sætte fokus på behovet for et tættere samarbejde mellem fødevareindustrien og forsknings- og uddannelsesinstitutionerne. Det skal bidrage til arbejdet med at fastholde viden og kompetencer – og dermed arbejdspladser – i Danmark. Det nye initiativ er konkurrencen Food Tech Challenge 2014, som foregår i forbindelse med Food Tech-messen den 28.-30. oktober i MCH Messecenter Herning. Konkurrencen er arrangeret af Aarhus Universitets institut i Herning (AU Herning) i samarbejde med en række nøgleaktører i fødevarebranchen.

”Formålet med Food Tech Challenge er at bringe erhvervsliv og vidensmiljøer sammen på en ny måde, at vise eksempler på forretningsmodeller og produktudvikling og at sætte dette ind i en sammenhæng efter en ny model udviklet af AU Herning. Samtidig bliver messens udstillere inddraget i konkurrencen, da de studerende løbende kan opsøge dem og trække på deres kompetencer. Konkurrencen er også et eksempel på, hvordan de danske universiteter kan samarbejde på tværs og sammen med de store virksomheder i fødevareindustrien”, siger Peter Lindgren, professor på AU Herning og en af initiativtagerne bag det nye initiativ.

Studerende skal til eksamen i konkurrencedeltagelse

De studerende, der deltager i Food Tech Challenge og studerer på AU Herning, følger et helt nyt og unikt valgfag lige nu, som kun udbydes på Aarhus Universitets institut i Herning. De vil i forbindelse med deres eksamen i valgfaget blive eksamineret i deres arbejde med Food Tech Challenge. Det er en helt ny måde at koble undervisning, forskning og praksis sammen, der gerne skulle give et stort udbytte for alle parter. Det kan lade sig gøre, fordi der på AU Herning er en meget tæt kobling mellem undervisning, forskning og erhvervsliv, hvor man er meget inspireret af tankegangen ”fra forskning til faktura”.

”Vi er meget optaget af, at det vi laver i vores forskning og i projekter med vores studerende rent faktisk kan bæres helt ind i virksomhederne og bruges. De studerende, der deltager i konkurrencen, er inviteret med til aftenfest sammen med fødevareindustrien, så de kan netværke og videndele. Det er en unik mulighed for begge parter, og det er et godt kendetegn og eksempel på tilgangen til tingene i det midt- og vestjyske område. Virksomhederne kan få nye øjne udefra på deres udfordringer og adgang til den nyeste viden, mens de studerende og forskerne kan knytte værdifulde relationer og lade sig inspirere”, siger Peter Lindgren.

En del af Science Street

Food Tech Challenge foregår i løbet af messen på et område, som af partnerne er blevet døbt Science Street. Her er der skabt et mødested for videnudveksling mellem virksomheder, forskere og studerende. Her er der højt til loftet og mulighed for at netværke og tænke ud af boksen. Udstillerne har i samarbejde med repræsentanter fra fødevareindustrien, MCH og forskerne skabt et område, der har til formål at sikre størst mulig vidensudvikling for den danske food tech-industri. Konkurrencen Food Tech Challenge bliver en af mange nye innovative aktiviteter der i år er på den årligt tilbagevendende Food Tech-messe.  

Konkurrencen foregår som en workshop og forløber over de tre dage, som messen varer. Deltagerne er særligt udvalgte studerende, som alle har ansøgt om at være med. De er grupperet i fem teams, og deres kompetenceprofiler er alle bestemt af de virksomheder, som er med til at arrangere konkurrencen. Hvert af de fem forskellige teams skal arbejde med forskellige konkrete cases i en styret proces. Over 150 studerende har ansøgt om at få en af pladserne, men kun 25 er blevet udvalgt – heraf er 14 deltagere fra forskellige steder på Aarhus Universitet.

De fem cases er leveret af veletablerede virksomheder fra fødevarebranchen, som hver især er førende inden for deres område på det globale marked. Virksomhederne stiller ressourcer, viden og netværk til rådighed for de studerende, når de har brug for det i løbet af processen. Virksomhederne bag de fem cases er: Arla Foods, Barry Callebaut, DuPont Nutrition Bioscienses Aps, Marell og GEO. Derudover er Damstahl hovedsponsor for konkurrencen.

Food Tech Challenge bliver skudt i gang tirsdag den 28. oktober kl. 9:00 af prorektor Berit Eika fra Aarhus Universitet. Som afslutning på konkurrencen kårer et internationalt dommerpanel vinderen af Food Tech Challenge 2014 torsdag den 30. oktober kl. 14:00.

Forskere giver bud på fødevareindustriens udfordringer

AU Herning står også bag en international konference på Food Tech-messen, hvor en række internationale forskere giver deres bud på fødevareindustriens fremtidige udfordringer. Fødevareindustrien vil blive udfordret på nytænkning, forretningsmodeller og innovation i fremtiden, og derfor sætter AU Herning med konferencen fokus på netop fremtidens forretningsmodeller og teknologiske løsninger. Det foregår onsdag den 29. oktober kl. 9-13 på messen.

”Virksomhederne i fødevarebranchen vil blive udfordret i fremtiden. De skal både lytte til kundernes ønsker og samtidig tænke nyt – fx omkring at minimere ressourcer og være mere energieffektive. Derfor er der behov for ikke kun at tænke i nye teknologiske løsninger – men også i anderledes og nye forretningsmodeller. Fødevareindustrien skal i fremtiden være parat til at optage og kombinere forskellige forretningsmodeller – også fra andre industrier”, siger Peter Lindgren fra AU Herning.

Oplægsholderne til konferencen består af et bredt felt af både nationale og internationale kendte forskere og praktikere. De beskæftiger sig alle med at tænke nyt og anderledes for at tilpasse sig fremtidens globale udfordringer og giver deres bud på fremtidens forretningsmodeller og teknologisk innovation.

Det er fjerde gang, at konferencen finder sted, men det er første gang konferencen er i Europa. De tidligere gange har konferencen fundet sted på blandt andet de prestigefyldte og internationalt anerkendte amerikanske universiteter: Stanford og Princeton.