Nye unikke universitetsuddannelser til Midt- og Vestjylland

I løbet af de kommende år starter Aarhus Universitets institut i det midt- og vestjyske flere nye uddannelser. Det sker for at imødekomme en efterspørgsel fra erhvervslivet, og samtidig er det et led i en differentieringsstrategi at udbyde unikke uddannelser inden for instituttets kernekompetencer, som er erhvervsøkonomi og ingeniørområdet.


Forventningen er, at Aarhus Universitets institut i Herning – AU Herning – vil kunne tiltrække studerende fra et større opland end i dag og ikke mindst holde flere unge mennesker i området, når der i 2016 og 2017 starter nye uddannelser. Der er flere nye uddannelser på vej både på bachelor- og kandidatniveau indenfor erhvervsøkonomi og ingeniørområdet, som er de områder, som AU Herning specialiserer sig inden for.

”Det er vigtigt for os at kunne udbyde noget unikt på instituttet her i det midt- og vestjyske, som kan gøre os endnu mere attraktive og være med til at adskille os fra konkurrenter og resten af Aarhus Universitet. Samtidig er det selvfølgelig helt centralt, at de nye uddannelser skal udspringe af vores kernekompetencer inden for det merkantile og polytekniske område. Vi skal dyrke det, som vi er rigtig gode til, og ikke mindst det der er behov for ude i virksomhederne”, siger Jacob Kjær Eskildsen, institutleder på AU Herning.

Vigtigt at sikre højtuddannede kandidater til det midt- og vestjyske erhvervsliv

Formand for Eksternt Råd ved AU Herning, Helge Sander, bakker op om den nye satsning og udtaler:

”Hvis ikke vi får uddannet højtuddannede kandidater her i Midt- og Vestjylland, så bliver det svært at forsyne erhvervslivet i området, som har et stort behov for netop højtuddannet arbejdskraft. Det er et faktum, at det er betydeligt sværere at få folk fra det østlige Jylland og Danmark til at flytte til det midt- og vestjyske, end det er at få nogen, der allerede bor og er uddannet her til at blive i området. Samtidig er det et faktum, at mange unge søger mod de største byer i landet, og den tendens bliver vi nødt til at forholde os til og udfordre, hvis vi have fremgang i det midt- og vestjyske område”.

Det er på nuværende tidspunkt fastlagt, at en ny erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse, som skal supplere den eksisterende cand.merc.-uddannelse, vil få en unik specialisering. På samme måde vil en nye kandidatuddannelse inden for ingeniørområdet få en specialiseret profil inden for AU Hernings kernekompetencer, som også går under betegnelsen ’business-engineer-området’.

Yderligere information