Midt- og vestjyske politikere og erhvervsprofiler bidrager til udviklingen af AU Herning

Regionrådsformand Bent Hansen siger, at AU Herning kan være med til at sikre balance i Region Midtjylland, fordi det er nødvendigt at satse på uddannelse og forskning, hvis vi skal have flere arbejdspladser.


Første møde i AU Hernings nyetablerede Eksterne Råd er netop blevet afholdt, og mødet indledte det nye samarbejde mellem AU Herning på den ene side og regionsrådsformand, borgmestre og erhvervsprofiler på den anden side. Hensigten er at stå sammen om at bidrage til udviklingen af AU Herning, så stedet står stærkt i konkurrencen om at være det foretrukne uddannelsestilbud blandt midt- og vestjyderne.

Det indledende møde i det nye Eksterne Råd på AU Herning var kendetegnet af en generel enighed om, at AU Herning tjener et vigtigt formål i det midt- og vestjyske. Formand for det Eksterne Råd er tidligere videnskabsminister Helge Sander, og han deler med de øvrige medlemmer den holdning, at det er vigtigt at have Aarhus Universitets institut i Herning, så der er et alternativ til den strømning, der generelt er mod metropolerne i samfundet. På den måde står det Eksterne Råd sammen om at tage kampen op mod de store byer, der tiltrækker mange af de unge mennesker.

- Jeg har valgt at indgå i AU Hernings Eksterne Råd, fordi vi gerne vil have en region, som har forskningsbaseret undervisning både i øst og i vest, og vi vil gerne have et grundlag for, at virksomhederne kan udvikle sig både i øst og i vest. Vi har det problem, at der er en bevægelse fra vest til øst lige nu. Skal vi fastholde balancen, er vi nødt til at satse på undervisning og forskning og gøre det på en måde, så det er accepteret og anerkendt, siger Bent Hansen, formand for Region Midtjylland og Danske Regioner samt medlem af det Eksterne Råd.

Desuden understreger Bent Hansen, at det er vigtigt at investere, så vi får en region i balance, hvor det hele ikke foregår i Aarhus og i den østlige del af regionen. For bliver det sådan, så kommer der færre arbejdspladser og færre virksomheder i den vestlige del af regionen, og det vil være et problem for balancen og for livsgrundlaget.

Nødvendigt med forskningsbaserede uddannelser i Midt- og Vestjylland

- Det er vigtigt med AU Hernings nye Eksterne Råd, for hvis ikke vi bakker op om instituttet, så ved vi jo godt, at vi kommer til at mangle noget i Midt- og Vestjylland, og så får vi måske ikke nok universitetsuddannede folk ud til det yderste af vores egn. Så det er en basal nødvendighed, og det er virkelig vigtigt at værne om de uddannelser, som vi har i Midt- og Vestjylland, så vi også kan flytte på vores uddannelsesniveau generelt, siger H.C. Østerby, borgmester i Holstebro Kommune og medlem af det Eksterne Råd.

Borgmester-kollegaen fra Ringkøbing-Skjern Kommune, Iver Enevoldsen, der også er med i AU Hernings Eksterne Råd, er enig og påpeger vigtigheden af, at vi netop har videregående uddannelsestilbud til de unge mennesker i den vestlige del af landet, da det kan være en forudsætning for at fastholde nogle af dem i landsdelen.

Fokus på kvalitet og forskning der skal ud over rampen

Det Eksterne Råd på AU Herning skal medvirke til at sikre en høj kvalitet i uddannelse og forskning. Samtidig skal medlemmerne hjælpe med at pege på, hvordan samspillet mellem universitetet og erhvervslivet kan blive endnu bedre, og hvordan begge parter i højere grad kan få gavn af hinanden.

Nicolai Hansen, adm. direktør ved KMC Brande og medlem af det Eksterne Råd, påpeger, at AU Herning er gode til at være tæt på virksomhederne og være innovative, og ligeledes påpeger han vigtigheden i hele tiden at arbejde på at styrke det. Nicolai Hansen mener, at det er et kæmpe aktiv, og hvis man kan være med på det område, så har man virkelig noget at byde på i det midt- og vestjyske. Det er vigtigt at have en god dialog med sine omgivelser og virksomhederne, og det er forudsætningen for at kunne få forskningen ud over rampen.

Forskningschef ved Siemens Wind Power og medlem af det Eksterne Råd, Per H. Lauritsen, supplerer:

- Jeg synes, at det er vigtigt for det midt- og vestjyske, at der er aktivitet i Herning, hvad angår uddannelsesområdet. Det er samtidig vigtigt, at kvaliteten af det, der foregår på uddannelsesområdet, er høj. Der skal være universitetsuddannelser her i Herning, og de skal have en høj kvalitet for at gavne området omkring Herning og vestpå.

Fakta om AU Hernings Eksterne Råd

Medlemmerne af AU Hernings Eksterne Råd består udover formand Helge Sander af følgende politikere: Bent Hansen (regionsrådsformand i Region Midtjylland), Ulla Diderichsen (medlem af regionsrådet), Lars Krarup (borgmester i Herning), Carsten Kissmeyer (borgmester i Ikast-Brande), H.C. Østerby (borgmester i Holstebro), Iver Enevoldsen (borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune) og Niels Viggo Lynghøj (nuværende borgmester i Struer).

Det midt- og vestjyske erhvervsliv og fagbevægelsen er repræsenteret ved adm. direktør Lars Gade Hansen fra Færch Plast i Holstebro, adm. direktør Nicolai Hansen fra KMC i Brande og formand for Dansk Metal Ringkøbing-Skjern Helge Albertsen.

Områdets kompetencer og værdier er repræsenteret ved lægefaglig direktør Jens Friis Bak, Hospitalsenheden Vest, forskningschef Per H. Lauritsen fra Simens Wind Power og direktør Ivar Brændgaard fra TV MIDT-VEST.

Yderligere information