Michael Evan Goodsite medforfatter til artikel udvalgt som såkaldt ”key scientific article”

Den internationale brancheorganisation for grøn og bæredygtig energi har blandt ca. 5000 videnskabelige artikler udvalgt en artikel, som institutleder på AU Herning Michael Evan Goodsite er medforfatter til, som en af de såkaldte ”key scientific articles” (vigtig videnskabelig artikel).


Brancheorganisationen for grøn og bæredygtig energi opfordrer interessenterne i energibranchen til at være opmærksomme på disse ”key scientific articles”. Artiklen undersøger forsikringssektorens rolle i forhold til at fremme innovation og udvikling af miljørigtige og renere energi og teknologier med udgangspunkt i flere cases fra de nordiske lande. Forsikringsselskaber har vist stor interesse for undersøgelsen.

Samarbejde med andre forskere

Artiklen er skrevet af ph.d. Lara Johannsdottir, men både Michael Evan Goodsite og andre samarbejdspartnere fra University of Iceland er medforfattere til artiklen. Samtidig har Michael Evan Goodsite fungeret som Lara Johannsdottirs medvejleder i forbindelse med hendes ph.d.-projekt.

Hent artiklen her