Uddannelses- og forskningsminister: ”I har det helt særlige DNA”

Der blev uddelt mange roser og gode råd til Aarhus Universitets institut i Herning, da erhvervskonference satte fokus på udviklingen af det midt- og vestjyske område og herunder AU Herning.

På billedet ses uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen sammen med AU Hernings institutleder Jacob Kjær Eskildsen.
Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen ankommer til AU Herning og bliver mødt af institutleder Jacob Kjær Eskildsen og formand for Eksternt Råd Helge Sander.
Sofie Carsten Nielsen holdt åbningstalen til konferencen og derefter stillede et panel spørgsmål til ministeren.
Alle oplægsholdere var på podiet for at svare på spørgsmål fra salen.
Bent Hansen, regionrådsformand i Region Midtjylland, holdt tale med regionens perspektiv på udviklingen af Midt- og Vestjylland og AU Herning.

”I har en energi, der smitter her på AU Herning” sagde uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen, da hun holdt åbningstalen til konferencen ”Hvordan styrker AU Herning det midt- og vestjyske område?”. Konferencen blev afholdt af School of Business and Social Sciences' institut i Herning (AU Herning) mandag den 6. oktober og havde fokus på udviklingen af Midt- og Vestjylland og AU Hernings rolle i den forbindelse.

”Det er rigtigt godt at høre om jeres nye tiltag med at sende de nye studerende på virksomhedsbesøg fra starten af deres studium, så de får et indblik i, hvad de kan bruge deres uddannelse til med det samme, og det giver ikke mindst motiverede studerende. Samarbejde med virksomheder er vigtigt, og det arbejde er I i fuld gang med her på AU Herning. Det er virkelig gavnligt og en bonus for begge parter”, sagde Sofie Carsten Nielsen og fortsatte:

”Ni ud af ti dimittender her fra AU Herning får job i det private – det gør jer til et foregangseksempel. I leverer på både kvalitet, relevans og sammenhæng. Især relevansen i forhold til erhvervssamarbejdet, og det skal I blive ved med. I har det helt særlige DNA og drive i jeres entreprenørånd her på stedet”.

International konkurrence stiller høje krav til nyuddannede

Undervejs i konferencen blev der uddelt mange roser til AU Herning fra repræsentanter fra det omkringliggende samfund for indsatsen omkring samarbejdet med erhvervslivet. Men der blev også gjort opmærksom på, at erhvervslivet oplever en stigende interesse fra meget velkvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

”Vi har i Siemens Wind Power brug for ingeniører. Vi får mange ansøgninger fra Indien, og kandidaterne er på et meget højt niveau, og der er mange af dem. I Kina bliver der fx uddannet syv millioner nye ingeniører hvert år. Derfor stiller vi mange og høje krav til kandidaterne fra AU Herning og fra danske universiteter generelt”, sagde Per H. Lauritsen, forskningschef i Siemens.

Tilfreds arrangør

”Det har været en rigtig god dag, og vi er meget glade for de input, som vi har fået fra vigtige interessenter her fra det midt- og vestjyske. Vi har fået inspiration til eftertanke, som vi vil tage med videre i vores fremadrettede arbejde med udviklingen af instituttet i Herning – herunder udvikling af uddannelser og forskning. Men også i forhold til måden vi samarbejder med både det private og offentlige arbejdsmarked omkring os”, sagde en af de tilfredse arrangører på AU Herning, Anna Katrine Bruun, chefkonsulent og leder af AU Connect Herning. 

Øvrige oplægsholdere på programmet var Bent Hansen (regionsrådsformand, Region Midtjylland), Jens Friis Bak (lægefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest), Kenneth Mikkelsen (erhvervsdirektør, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande) og Søren Sloth (formand for Nordvestjysk Erhvervsråd). Et panel stillede spørgsmål til ministeren efter hendes tale, og det bestod af: Kenneth Iversen (tidl. direktør, Kyocera Unimerco), Helge Albertsen (formand for Dansk Metal Skjern-Ringkøbing) og Nicolai Hansen (adm. direktør, KMC). Ordstyreren var Helge Sander, der er formand for Eksternt Råd på AU Herning.