Global konference kobler virksomheder og forskere sammen på Aarhus Universitet

Den globale PMA-konference om ’business performance’ løber i denne uge af stablen på Aarhus Universitet. Konferencen er arrangeret i et samarbejde med University of Cambridge i England, og den har den særlige dimension, at den lægger op til videndeling og udveksling af erfaringer mellem erhvervslivet og universitetsverdenen.


Aarhus Universitet er i denne uge vært ved PMA-konferencen ”Designing the High-Performing Organization”, der har et skarpt fokus på gennemførsel og brug af performance-målinger – herunder hvordan organisationer og mennesker præsterer. Formålet med konferencen er at inspirere, netværke og videndele omkring den nyeste forskning inden for området. Det, der gør netop denne konference unik, er, at det ikke blot kommer til at foregå forsker og forsker imellem, men også mellem erhvervsliv og universitet. 

”Det giver en unik mulighed for videndeling på tværs af lande og verdensdele, når vi fagfolk har mulighed for at mødes til konferencen. Samtidig er det en fantastisk lejlighed til at drøfte problemstillinger med andre forskere i samme krydsfelt og ikke mindst en mulighed for at få udfordret sin egen forskning”, siger Jacob Kjær Eskildsen, institutleder og professor på AU Herning og en af arrangørerne bag konferencen tilknyttet forskningscentret ICOA.

Konferencen har generelt stor interesse i erhvervslivet rundt omkring i verden, og håbet er med afholdelse af konferencen i Aarhus, at det danske erhvervsliv kan lade sig inspirere og udfordre af førerende forskere. Konferencen begynder onsdag den 24. juni og varer til fredag den 26. juni.

Anerkendte hovedtalere på programmet

”Talerne ved konferencen repræsenterer både junior- og senior-forskere, og vi er stolte af at have nogle af de mest markante profiler inden for branchen på programmet. Hovedtalerne er Mark Finster (Associate Professor, Wisconsin School of Business), Alex Atzberger (Chief of Staff, SAP AG) og Harry Hertz (PhD, National Institute of Standards and Technology) – og de er alle førerende inden for deres forskningsfelt. Deltagerne i PMA-konferencen kommer fra 30 forskellige lande fra det meste af verden og udgør eliten inden for områderne ’business performance’, ’business sustainability’ og innovation”, siger Rick Edgeman, professor på AU Herning og en af arrangørerne bag konferencen tilknyttet forskningscentret ICOA.

PMA-konferencen bliver afholdt hvert andet år forskellige steder i verden på initiativ af Cambridge University i England og PMA. I år er Aarhus Universitets ’Interdicipilinary Centre of Organizational Architecture’ (ICOA) medarrangør af konferencen. Omkring 150 har tilmeldt sig konferencen på Aarhus Universitet, men der er stadig mulighed for tilmelding.

Yderligere information