Alumner Studerende

Global iværksætter-event kommer til Herning

Nu har virksomheder, studerende og andre interesserede mulighed for at deltage i konkurrencen ”Startup Weekend Herning”, som sætter fokus på e-business og livsstil.

Tre af arrangørerne bag Startup Weekend Herning. Foto: Bente Nybo

Et globalt koncept med rødder i Seattle bliver rullet i Midt- og Vestjylland, når eventen ”Startup Weekend Herning” kommer til Herning. Temaet ”E-business & Lifestyle” er relevant for det lokale erhvervsliv, og der vil være fokus på træ- og boligindustrien, tekstil- og beklædningsindustrien samt fødevareindustrien. ”Startup Weekend Herning” er en konkurrence, og alle interesserede kan tilmelde sig – både erhvervsliv, studerende og iværksættere. Et af formålene er at opnå en synergieffekt, når erhvervslivet og studerende mødes i et forsøg på at skabe et nyt og innovativt produkt.

- E-business er et meget relevant tema for livstilsbranchen. I dag kan virksomheder ikke drive deres forretning uden at agere online og tage de sociale medier til sig. Det er derfor vigtigt at have de rette kompetencer inden for online kommunikation, så virksomhederne kan forstå og anvende de sociale medier optimalt, siger Anne Mette Zachariassen, direktør på VIA UC, TEKO Design & Business, og fortsætter:

- Eksempelvis påvirker de sociale medier livsstilsbranchen i forbindelse med en designers metodiske arbejde med trends og inspiration. Indtil for nylig har designeren taget på inspirationsture til metropolerne for at søge nye trends. I dag sker det også online for at skabe en dynamisk arbejdsmetode. Fordelen ved at flytte sin kommunikation online er, at virksomheden får adgang til at iagttage og interagere med sine brugere.

Videndeling og samspil mellem virksomheder og studerende

Målet med konkurrencen er at få skabt et innovativt resultat – fx et nyt produkt eller en ny ydelse – igennem videndeling og tværgående netværk mellem deltagerne. Ved at sætte studerende og virksomheder i spil sammen i et intenst forløb opstår der alternative muligheder for at få skabt resultater udover det sædvanlige. Alt sammen skulle gerne bidrage til at skabe øget vækst inden for e-business i livsstilsbranchen.

- Konkurrencen ”Startup Weekend Herning” er et innovativt og tværfagligt initiativ lige i AU Hernings ånd. Derfor er det oplagt for vores studerende og samarbejdspartnere at deltage i konkurrencen. Det er en god mulighed for de studerende for at bringe deres faglighed og nyeste viden om e-business på banen og samtidig prøve kræfter mod erhvervslivet. Jeg er spændt på at høre, hvad der kommer ud af konkurrencen. Vores erfaring er, at kombinationen af studerende og virksomheder kan føre til unikke og banebrydende resultater, fortæller Michael Evan Goodsite, institutleder på AU Herning.

Slip kreativiteten løs og ”ping-pong” med andre ildsjæle

Konkurrencen er åben for tilmeldinger fra både erhvervsliv, studerende og iværksættere. Virksomhederne får dermed mulighed for at få nye øjne på deres idéer og udfordringer. De studerende er klædt på med den nyeste teoretiske viden fra deres studie, og de er ”sultne” efter at afprøve teorien i praksis. De har drive og mod på at gå til opgaven på en ny og forfriskende måde.

De studerende får derimod mulighed for at få reel praktisk erfaring, allerede under uddannelsen, og de får tilføjet kontakter til deres professionelle netværk. Samtidig kan de lære at arbejde med teorier i praksis og hente inspiration fra ildsjæle fra erhvervslivet.

Fællesnævnerne for deltagerne er, at de skal have lyst til at ”ping-ponge” med hinanden – dvs. udfordre hinanden, sparre, stille spørgsmål og samarbejde. Derudover viser erfaringen med konkurrencen i andre lande, at deltagerne ofte er ildsjæle med trang til at skabe noget innovativt eller starte egen virksomhed som iværksættere.

Vil du være med til at skabe noget nyt?

Konkurrencen varer i alt 54 timer. I løbet af de 54 timer skal deltagerne idégenerere, netværke, dele viden og udfordre hinanden. Holdvis skal de komme frem til det bedst mulige produkt, og undervejs vil de få oplæg, coaching og sparring af professionelle. Til sidst vælger et dommerpanel konkurrencens vindere.

Konkurrencen ”Startup Weekend Herning, E-business and Lifestyle” finder sted den 22.-24. november 2013, og tilmeldingen åbner den 9. oktober 2013 kl. 9.00.

Hvem står bag Startup Weekend Herning?

Eventen bliver organiseret af frivillige fra andre Startup Weekend-events, frivillige repræsentanter fra Uddannelsesby Herning, VIDEA Studentervæksthus Herning på VIA UC, TEKO Design & Business samt Business Factory på AU Herning.

Efter konkurrencen vil der være et opfølgende afterparty i januar, som skal medvirke til at understøtte og sikre en langsigtet effekt af samarbejdet mellem deltagerne.

For yderligere information kontakt Annette Qvistgaard: 87 55 05 05 / annq@viauc.dk