Fremtidens vindmøllestrøm på lager i naturgasnettet

Fremtiden kan byde på spændende muligheder, hvor biogas bliver en nøgle til at lagre vindmøllestrøm i naturgasnettet, viser slutrapport for erhvervsudviklingsprojektet ’På Vej Mod Metansamfundet?’.

12.12.2012 | Mikkel Stegenborg Nørgaard

I begyndelsen af 2011 modtog Center for Energiteknologier sammen med en række partnere; Planenergi, Haldor Topsøe, Lemvig Biogas, DTU, Green Hydrogen, Aarhus Universitet, HMN Naturgas, Agro Business Park og Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM) støtte fra Region Midtjylland til en undersøgelse af mulighederne for at anvende vindmølle-el til at producere brint til opgradering af biogas. Konklusionerne fra dette samarbejde er nu mundet ud i slutrapporten: ’På Vej Mod Metansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af biogas og kunstig metanfremstilling’.

Rapporten præsenterer et koncept, hvor man udnytter synergien fra tre kendte teknologier til opgradering af biogas til naturgasnettet. Overordnet viser projektet et koncept hvor vedvarende energi, elektrolyse og biogasopgradering kombineres med naturgasnettet, således at:

  • Vindkraft anvendes til produktion af brint ved elektrolyse
  • Den producerede brint reagerer med CO2 fra biogas og danner metan og varme. Varmen anvendes til opvarmning af biogasanlægget
  • Metanen distribueres og lagres i naturgasnettet  

Et koncept af denne type vil kunne bidrage til at afhjælpe udfordringen med svingende elproduktion, som vil præge fremtidens energisystem i Danmark. Beregningerne i projektet viser, at der måske ikke er så langt til rentabilitet for dette koncept i Danmark, ikke mindst pga. større prisudsving i fremtiden som følge af mere vindkraft.

Konceptet videreudvikles
På baggrund af rapportens resultater har Center for Energiteknologier i samarbejde med GreenHydrogen og DTU besluttet at videreudvikle konceptet i et nyt projekt ’MeGa-stoRE’ som støttes af Energinet.dk’s ForskEL program.

Projektrapporten kan findes på Inbiom’s hjemmeside .

Yderligere information
Spørgsmål kan henvendes til teknisk projektleder Lars Yde, Center for Energiteknologier larsy@hih.au.dk eller 2073 9967.

Offentligheden/ Pressen