Forskningsbevilling på næsten 400.000 EURO

AU Herning har i samarbejde med AU ENVS har fået en forskningsbevilling på næsten 400.000 EURO fra EU-projektet “Air Quality Governance in the ENPI East Countries“.

Projektets formål er at udvikle og implementere et integreret luftkvalitets- og managementsystem i syv østeuropæiske lande (Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Hviderusland, Moldova, Rusland, og Ukraine). Landene kan benytte systemet til at vurdere, hvilke effekter forskellige by- og transportplanlægnings initiativer og tiltag har på luftkvaliteten og dermed befolkningens sundhed.

Projektet koordineres af professor Allan Gross fra AU Herning