Offentligheden/ Pressen Uddannelsespolitik

Folketingspolitikere på besøg på AU Herning

AU Herning har netop haft besøg af de to folketingspolitikere Esben Lunde Larsen (V) og Andreas Steenberg (B). Mødet handlede om at drøfte udfordringer og udviklingsmuligheder for AU Herning og Midt- og Vestjylland.

Fra venstre ses prodekan for uddannelse på BSS Peder Østergaard, MF Esben Lunde Larsen (V), institutleder på AU Herning Michael Evan Goodsite og MF Andreas Steenberg (B).

Institutleder på AU Herning Michael Evan Goodsite bød de to folketingsmedlemmer velkommen sammen med Peder Østergaard, der er prodekan for uddannelse på Aarhus Universitets hovedområde School of Business and Social Sciences, som AU Herning hører under. Sammen med institutleder og prodekan drøftede Esben Lunde Larsen og Andreas Steenberg udfordringer og udviklingsmuligheder for Midt- og Vestjylland, herunder AU Herning.

- Jeg er i den grad optaget af, at vi styrker uddannelsesmulighederne i Midt- og Vestjylland. Her spiller AU Herning en nøglerolle, og derfor er det vigtigt med bred politisk enighed om at styrke universitetet, siger Esben Lunde Larsen, Venstres uddannelsesordfører.

- Vi fik set en række gode eksempler på den nyttige indsats, som AU Herning leverer, og vi fik vendt en række væsentlige problemstillinger. Det er altid godt med face-to-face møder som disse, tilføjer Esben Lunde Larsen.

Regeringen vil have mere af AU Herning

Mødet var en mulighed for at danne en bedre forståelse for de styrker og udfordringer en universitetsenhed som AU Herning står over for og en mulighed for sparring mellem folkevalgte repræsentanter fra området og Aarhus Universitets afdeling i Midt- og Vestjylland. Emnerne på dagsorden var mange og strakte sig lige fra transport og samarbejdet mellem universiteter og SMV’er (små og mellemstore virksomheder) til idéer til nye spændende projekter og centre.

- Regeringen vil have mere af AU Herning. De er fremragende til at skabe værdi for virksomhederne og få deres studerende i job. Det skal vi simpelthen have mere af, og AU Herning burde danne skole for mange andre uddannelsessteder, siger Andreas Steenberg, erhvervsordfører (R) og fortsætter:

- Jeg ser frem til løbende at mødes med AU Herning, så Esben Lunde Larsen og jeg sammen kan bidrage til at udvikle stedet til gavn for landsdelen.

Dialog og sparring om udfordringer og udviklingen af Midt- og Vestjylland

Der var generel enighed om en lang række punkter, såsom at AU Herning har et godt og vigtigt samarbejde med kommuner og erhvervsliv, og at dimittenderne fra AU Herning og andre videregående uddannelsesinstitutioner er med til at skabe velstand for det midt- og vestjyske område. Derudover udfordrede parterne hinanden med konstruktive spørgsmål og idéer fra den politiske arena til fagmiljøet på Aarhus Universitet.

- Det har været et positivt og konstruktivt møde med Esben Lunde Larsen og Andreas Steenberg, og jeg er glad for, at de tog sig tid til at komme og besøge os. Det er altid spændende at drøfte udfordringer og udviklingen af vores landsdel med ligesindede, der også brænder for at sikre de bedste vilkår for Midt- og Vestjylland. Hvis vi løfter i flok og står sammen om at bidrage til udviklingen af vores landsdel, tror jeg også, at vi i højere grad opnår vores mål om fortsat at sikre et godt grundlag for udviklingen af området til gavn for alle midt- og vestjyder, siger Michael Evan Goodsite.

Mødet mundede ud i en hensigtserklæring om at fortsætte dialogen fremadrettet med det formål at løfte i flok, så parterne i fællesskab kan bidrage positivt til udviklingen inden for såvel videregående uddannelse som erhvervsliv og lokal og regional udvikling i Midt- og Vestjylland.