Flere nye uddannelser på universitet i Herning

Læserbrev af Helge Sander, formand for Eksternt Råd ved AU Herning.


Som formand for Eksternt Råd på Aarhus Universitets institut i Herning glæder det mig at kunne konstatere, at AU Herning har mange nye initiativer i støbeskeen for de kommende år. Der skal ikke herske tvivl om, at AU Herning generelt er inde i en positiv udvikling – ikke en afvikling. Der er mange spændende tiltag undervejs, som snart vil se dagens lys – både når det gælder uddannelsesområdet og ikke mindst samarbejdet med erhvervslivet, som er helt afgørende for den fremtidige vækst i det midt- og vestjyske.

I både 2016 og 2017 er der planer om at starte nye uddannelser på AU Herning med unikke specialiseringer, der er behov for og efterspørgsel efter både i samfundet og blandt studerende. Specialiseringer der ikke findes andre steder i landet udenfor hovedstadsområdet. Det bliver et aktiv for instituttet i Herning og vil potentielt kunne tiltrække studerende fra et langt større område end i dag.

Udviklingen af de nye uddannelser sker for at øge antallet af studerende og for at videreudvikle kernekompetencerne inden for erhvervsøkonomi og ingeniørområdet. Samtidig er sigtet at styrke AU Hernings position som uddannelsesleverandør og sikre eftertragtede færdiguddannede kandidater til det lokale erhvervsliv. Det er et spændende arbejde, der er påbegyndt, og det lover godt for Midt- og Vestjylland.

Skærpet profil med fokus på erhvervsøkonomi og ingeniørområdet

Aarhus Universitet og herunder AU Herning fokuserer kompetencerne og økonomien på instituttet, så det lever op til de kvalitetskrav, der stilles til uddannelses- og forskningsinstitutioner nu og i fremtiden. Det er et krav, at AU Herning som en del af et universitet skal levere forskningsbaserede uddannelser, der lever op Folketingets akkrediteringslov for videregående uddannelser og kan tiltrække de dygtigste danske og internationale studerende. Det er også måden at sikre, at det midt- og vestjyske område får højt kvalificeret og specialiseret arbejdskraft i fremtiden.

AU Herning koncentrerer derfor fremadrettet kræfterne om kernekompetencerne inden for ingeniørområdet og erhvervsøkonomi, fordi kombinationen af de to områder, er løsningen på en række af fremtidens udfordringer. Det er et spændende tværfagligt krydsfelt, når man på instituttet i Herning bringer de to fagligheder i spil sammen. Jeg tror personligt på, at denne innovative nytænkning kan bidrage til at finde løsninger på de fremtidige udfordringer, som vi både lokalt og nationalt står over for i en global, konkurrencepræget verden.

De studerende er ikke bare et nummer i rækken

På AU Herning har nærheden til hver enkelt studerende altid været vigtig. Undervisningen foregår på mindre hold, hvor den enkelte studerende ikke forsvinder i mængden eller blot bliver et nummer i rækken. Der er alle muligheder for at skabe en personlig relation studerende og undervisere imellem.

Det er også en af de styrker, der ofte går igen blandt de studerende, når de skal beskrive, hvad der kendetegner AU Herning. Det er betryggende at vide, at der bliver taget godt hånd om de studerende på instituttet i Herning. Det er en styrke, som jeg håber, at stedet vil blive ved med at værne om.

Som formand for Eksternt Råd kan jeg konstatere, at AU Herning er et institut under positiv udvikling. Der er mange nye initiativer på vej i den kommende periode til glæde for både erhvervslivet, nuværende og kommende studerende. Jeg er derfor helt fortrøstningsfuld omkring fremtiden for AU Herning og glæder mig til at se, hvad de mange nye initiativer fører til.