Offentligheden/ Pressen

Et nyt studieår er begyndt på AU Herning

Det nye studieår er netop skudt i gang på AU Herning, som melder en ligelig blanding af fremgang og tilbagegang på de fem bachelor- og to kandidatuddannelser. Dog er der overordnet set en tilbagegang i det samlede antal nye studerende, og det betyder, at der er startet 16 færre fuldtidsstuderende end i 2012. I slutningen af juli pegede tallene ellers i retning af, at der ville mangle hele 60 nye studerende ved studiestart sammenlignet med sidste år, men det tal er kraftigt reduceret siden. Imidlertid er der den seneste tid sket en markant fremgang på forskningsområdet og med samarbejdet med erhvervslivet på AU Herning.

- Det ser ud til, at uddannelserne HA almen erhvervsøkonomi, HA International Business og International Communication and Multimedia er ved at have fundet et stabilt niveau med antallet af studerende på de tre retninger, mens optaget på diplomingeniøruddannelserne ikke er tilfredsstillende. Vi forventer dog en stigning i de tal på sigt som følge af det faglige samarbejde med Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, siger institutleder Michael Evan Goodsite.

Netop samarbejdet mellem Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og AU Herning har ført til, at de to enheder ”byttede” uddannelser den 1. februar i år. Det drejer sig om uddannelserne til elektronikingeniør (EDE) og Adgangskursus, der nu organisatorisk hører under Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, men som stadig foregår på AU Herning, og specialiseringen til forretningsingeniør, som omvendt hører under AU Herning nu, mens undervisningen stadig foregår i Aarhus. Dette bytte af uddannelser har fundet sted for at højne fagligheden, da fagområderne med den nye organisering mere naturligt passer ind i stærke og større fagmiljøer de pågældende steder.

- Der er overordnet set en tilbagegang i det samlede antal nye studerende sammenlignet med årene 2008-2011, hvor optaget samlet set satte ny rekord alle fire år i træk. Det er klart, at drømmescenariet for en institutleder er fremgang på alle uddannelser, men det er selvfølgelig ikke realistisk hvert år. Der er mange faktorer, der spiller ind på optagelsestallene, og det er ikke alt, man er herre over som institutleder. Til gengæld glæder jeg mig over, at AU Herning oplever en fremgang på forskningsområdet og med samarbejdet med erhvervslivet, og så håber jeg naturligvis, at vi igen næste år sætter nye optagelsesrekorder. Samtidig er det dog værd at huske på, at der trods alt samlet set er startet 531 nye studerende på AU Herning, siger Michael Evan Goodsite.

Markant styrkelse af forskningsområdet på AU Herning

Senest har AU Herning pr. 1. august ansat en af verdens mest citerede forskere inden for energipolitik professor Benjamin Sovacool. Han skal stå i spidsen for udviklingen af Center for Energiteknologier (CET) på AU Herning til gavn for både de studerende og for samfundet generelt.

Siden juni 2011 har AU Herning været i gang med at styrke forskningsområdet. Går vi to år tilbage havde AU Herning to professorer ansat i midlertidige stillinger og omkring en håndfuld ph.d.-studerende. I dag har AU Herning ansat eller tilknyttet 38 personer til forskningsområdet. Heraf er 29 forskere ansat på AU Herning, herunder seks fastanstte professorer, mens de resterede ni personer er tilknyttet AU Herning som deltidsforskere eller adjungerede professorer.

Desuden har forskningen på AU Herning i højere grad fået en international dimension, idet forskerne i dag består af mange forskellige nationaliteter, der har erfaringer fra det meste af verden. Det giver en unik mulighed for at koble den meget lokale forskning fra Midt- og Vestjylland med en global vinkel.

Øget samarbejde mellem virksomheder og AU Herning

AU Herning har også øget samarbejdet mellem regionale offentlige og private virksomheder, forskere og studerende, der skal bidrage til at gøre uddannelserne på AU Herning endnu mere attraktive. Samarbejdet giver en klar sammenhæng mellem undervisningen og de krav, der bliver stillet på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse, som i sidste ende både gavner de nyuddannede studerende fra AU Herning og erhvervslivet.

- Der sker rigtig meget på AU Herning lige nu på forskningsområdet og ikke mindst i forhold til samarbejdet med virksomhederne, og det er spændende for såvel det midt- og vestjyske erhvervsliv som for de studerende. De studerende nyder godt af at få inddraget forskningserfaringer og –resultater i undervisningen, og de bliver samtidig klædt på til at imødekomme erhvervslivets krav, når de bliver færdige med deres uddannelse, siger Michael Evan Goodsite.

Fakta

Tabellen viser  antallet af nye studerende fordelt på de forskellige bachelor- og kandidatuddannelser for henholdsvis 2013 og 2012:

Uddannelse

2013

2012

International Communication and Multimedia (ICM)

89

89

HA, almen erhvervsøkonomi (HA)

99

115

HA, International Business (HAib)

60

50

Business Development Engineer (BDE)

48

63

Global Management and Manufacturing (GMM)

22

19

Cand.merc. i Marketing and Business Innovation

24

37

Civilingeniør (cand.polyt.) i teknologibaseret forretningsudvikling

79

72


Herudover er der også startet udvekslingsstuderende og studerende på Adgangskursus, EDE og forretningsingeniørspecialiseringen.