Et nyt kuld forretningsingeniører færdige

AU Herning har netop sendt 30 nye forretningsingeniører ud i verden. De har i løbet af et semester taget AU Hernings specialisering til forretningsingeniør, der ruster dem med et grundlæggende indblik i forskellige forretningsmæssige områder.

I alt er 30 forretningsingeniører netop blevet færdige og har fået overrakt deres eksamensbevis. I forbindelse med overrækkelsen af eksamensbeviserne ønskede uddannelsesansvarlig Jane Flarup og institutleder på AU Herning, Michael Evan Goodsite de nye forretningsingeniører tillykke og gav dem lidt vise ord med på vejen. Michael Evan Goodsite sagde bl.a.:

– Det er vigtigt at huske, at I aldrig må sætte punktum for jeres læring, og at I aldrig må komme dertil, hvor I siger, at nu har I ikke brug for at lære mere. For gør I det, så går I ikke bare i stå – I sagtner bagud. Vær derfor opmærksom på hvilke områder I løbende kan dygtiggøre jer inden for og vær proaktive. Lad være med at vente på at jeres leder foreslår nye udviklingsmuligheder. Gør det selv aktivt gennem hele jeres erhvervskarriere. Det er vigtigt for jer selv, for jeres arbejdsplads og for Danmarks konkurrenceevne i det hele taget.

Som sidste led i talerækken holdte en af dimittenderne, Uffe Rune Gøtterup, tale for de andre dimittender. Uffe Rune Gøtterup tog afsæt i en af teorierne, som han sammen med sine medstuderende har studeret gennem specialiseringsforløbet – nemlig ’porters five forces’. Men en god blanding af humor og alvor fik han således sat et punktum for uddannelsen med at lave en analyse af dimittendernes situation ud fra den teoretiske model.

Fakta

AU Herning udbyder en halvårlig specialisering som forretningsingeniør i umiddelbar forlængelse af en diplomuddannelse. Specialiseringen forretningsingeniør består af et ekstra semester (30 ECTS point), der forlænger uddannelsen til diplomingeniør med et halvt år. Semestret giver et grundlæggende indblik i de forretningsmæssige områder som eksempelvis sammenhængen mellem organisation, strategi, forretningsprocesser og værdikæder, som en ingeniør vil møde i større eller mindre omfang i erhvervslivet. Selve undervisningen finder sted i Aarhus.

Læs mere om specialiseringen som forretningsingeniør her