Offentligheden/ Pressen

Civilingeniøruddannelse på AU Herning videreføres i ny form

Med opbakning fra Akkrediteringsrådet vil Aarhus Universitet styrke forskningsmiljøet bag kandidatuddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling, der udbydes på AU Herning. Uddannelsen får en ny studiestruktur, som skal sikre fagligt stærkere kandidater til aftagermarkedet.

AU Herning


På et møde den 15. november 2013 godkendte Akkrediteringsrådet, at cand.polyt.-uddannelsen på AU Herning kan fortsætte i en revideret form det kommende år, hvorefter uddannelsen vil blive evalueret.

Akkrediteringsrådet har tidligere givet et foreløbigt afslag om genakkreditering af uddannelsen, men efter at have kigget på Aarhus Universitets forslag til en ny studiestruktur, får AU Herning nu mulighed for at videreføre uddannelsen og implementere en ny studiestruktur, som Akkrediteringsrådet skal evaluere inden for et år.

”Aarhus Universitet prioriterer kvalitetssikring af uddannelser højt og har iværksat en betragtelig indsats for at få skabt en kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling, der lever op til universitetets egne krav om et højt fagligt niveau. Vi er derfor glade for at kunne videreføre uddannelsen og vil kvittere for Akkrediteringsrådets tillid ved at arbejde målrettet på at få uddannelsen op på det nødvendige faglige niveau,” siger dekan Svend Hylleberg fra School of Business and Social Sciences, som AU Herning er en del af.

Ifølge dekan Svend Hylleberg er der allerede sket en positiv udvikling i opbygningen af forskningsmiljøet siden akkrediteringsbesøget i det tidlige forår 2013, og der arbejdes nu på en yderligere styrkelse gennem ansættelse af flere videnskabelige medarbejdere.

”AU Herning er inde i en positiv udvikling, og vi skal fortsat sætte kræfter ind på at styrke forskningsbaseringen på uddannelserne. Med en ny studiestruktur sikrer vi, at de studerende i højere grad end tidligere er tilknyttet relevante og aktive forskningsmiljøer under deres uddannelse,” siger Svend Hylleberg.

Ny studiestruktur giver bedre kandidater til erhvervslivet

Institutleder Michael Goodsite fra AU Herning glæder sig over, at den nye studiestruktur vil øge kvaliteten af de fremtidige kandidater til gavn for blandt andet erhvervslivet i det midt- og vestjyske.

”Vi styrker de studerendes faglige ballast og skaber en sikker forankring af både det teknologiske og det merkantile, og samtidig vil vi sikre, at de studerende primært møder aktive forskere i undervisningen,” fortæller Michael Goodsite.

Den øgede faglige kvalitet på uddannelsens første semestre betyder, at de tilknyttede mentorvirksomheder kan samarbejde med studerende på et højere kvalifikationsniveau end tidligere, ligesom studerende kan skrive den afsluttende kandidatafhandling i samarbejde med en virksomhed.

Den nye studiestruktur skal efter planen træde i kraft i sommeren 2014. Nuværende cand.polyt.-studerende får tilbudt individuel vejledning omkring deres muligheder for at fortsætte under den nye studiestruktur.

Yderligere information

  • Dekan Svend Hylleberg, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, 23 38 20 20
  • Institutleder Michael Evan Goodsite, AU Herning, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, 60 11 25 57