Nyt initiativ på AU Herning: Væksthuset Greenhouse

Under Center for Energiteknologier er der blevet etableret et nyt væksthus – AU Hernings såkaldte ”Greenhouse”.


Væksthuset Greenhouse skal komplementere de aktiviteter, der allerede er på AU Herning i Business Factory, men blot med fokus på forretningsudvikling af energiteknologier. 

Idéen er at samle kompetencerne inden for energiteknologier og favne både studerende, forskere, virksomheder, kommuner og andre interessenter, og formålet er at opnå synergieffekter via samarbejder mellem de forskellige parter.

Greenhouse skal være et eksperimenterende miljø, hvor der kan udvikles potentielle virksomheder og innovative idéer. Herning Kommune vurderer, at oprettelsen af Greenhouse har et væsentligt potentiale for erhvervsudviklingen i kommunen, og derfor har kommunen valgt at støtte konceptet som en del af en bevilling til Center for Energiteknologier (CET) på AU Herning.