AU Hernings forretningsingeniører er flyttet ind i Navitas

Den 38.700 m2 store Navitas-bygning på havnen i Aarhus er netop blevet indviet og hjemsted for AU Hernings specialisering til forretningsingeniør. Før lå uddannelsen i Ingeniørhøjskolens gamle bygninger i Aarhus.

AU Hernings specialisering til forretningsingeniør er et forløb på et semester, som alle ingeniører har mulighed for at koble på deres uddannelse. Uddannelsen har tidligere hørt under Ingeniørhøjskolen i Aarhus, som i dag er en del af Aarhus Universitet ligesom AU Herning, men uddannelsen hører nu under AU Herning, da den fagligt passer bedre til profilen her. Det betyder, at uddannelsen udbydes af AU Herning i Aarhus, og derfor er den sammen med resten af ingeniøruddannelserne i Aarhus nu flyttet ind i den nye Navitas-bygning på havneområdet.

Nogle ingeniørstuderende vælger at tage et ekstra semester på specialiseringen til forretningsingeniør i umiddelbar forlængelse af deres diplomingeniøruddannelse, fordi de derved får koblet noget business-viden på deres uddannelse. En del af dem får i løbet af specialiseringen så meget smag for koblingen af ingeniørområdet og business, at de bruger den som springbræt til at fortsætte på AU Hernings civilingeniøruddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling i Herning, der netop også integrerer business-elementet med ingeniørområdet.

Der er lige startet et nyt hold på specialiseringen til forretningsingeniør i Navitas, som bliver færdige med forløbet ved udgangen af januar. De nye studerende skal igennem semestret arbejde med fire forskellige projekter. Projekterne tæller samarbejder omkring arbejdet med en ny fadølsdispenser, et quick pay-system (elektronisk betaling) og udvikling af en kampsportsklub.

Om Navitas

Aarhus Universitet har placeret de ingeniørvidenskabelige uddannelses- og forskningsaktiviteter, der foregår i Aarhus, i den nye sekskantede Navitas-bygning, der rummer 2.700 studerende, forskere, iværksættere og virksomheder. Konceptet bag Navitas er, at de forskellige parter bor under samme tag, og dermed bliver det centrum for uddannelse, forskning og innovation med særlig fokus på energiteknologi. Så derfor er det naturligt for AU Hernings uddannelse i Aarhus at være placeret her, da det er kendetegnende for AU Herning at have en tæt kobling mellem netop uddannelse og forskning på den ene side og innovation og virksomheder på den anden.

Navitas er udstyret med topmoderne laboratoriefaciliteter og eksperimentelt udstyr. Blandt andet er den sekskantede bygning opført som energilaboratorium i fuld skala, hvor bærende konstruktioner, energistyringssystemer samt køle- og ventilationsanlæg er fuldt tilgængelige for forskere og studerende.

Byggeriet er opført som energiklasse 1-byggeri og opfylder principperne for integreret energidesign. Det betyder, at bygningen hele tiden tilpasser sig brugerne med det lavest mulige energiforbrug. På taget forsyner 1280 solceller bygningen med energi, og i de nederst etager afkøles bygningen med havvand.

Navitas huser udover Aarhus Universitets uddannelses- og forskningsaktiviteter også INCUBA og Aarhus Maskinmesterskole.

Yderligere information

Læs mere om Navitas (www.navitaspark.dk) og AU Hernings forretningsingeniørspecialisering (http://btech.au.dk/uddannelse/forretningsspecialisering/) eller kontakt:

Jane Flarup, uddannelseskoordinator og lektor, Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences, AU Herning: 4189 3320 / jfl@auhe.au.dk