Offentligheden/ Pressen

AU Herning vært for “European Roundtable for Entrepreneurial Educators Meeting Denmark”

Den 3.-4. oktober var AU Herning vært for et møde om iværksætteri med "European Roundtable for Entrepreneurial Educators" (EREE).

AU Herning

European Roundtable for Entrepreneurial Educators (EREE) er en international sammenslutning af professionelle og akademiske eksperter indenfor uddannelse af iværksættere. EREE havde bedt AU Herning om at være vært for dette års EREE-møde i kraft af AU Hernings position og ekspertise inden for iværksætteri. Mødets tema var “Nordiske samarbejdsmuligheder omkring undervisningen inden for iværksætteri og uddannelse af kvindelige iværksættere” med særlig fokus på AU Hernings ICM-uddannelse.

- Det har været utroligt lærerigt at få andre øjne på emner, som optager os meget her på AU Herning. Det er altid værdifuldt at få nye perspektiver på tingene og sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor man gør, som man gør i undervisningen indenfor iværksætteri, siger Michael Evan Goodsite, institutleder på AU Herning.

AU Hernings viden inden for iværksætteri bliver især udmøntet igennem AU Hernings Business Factory, BDE-uddannelse, forretningsingeniørspecialisering og iværksætterprojektet KASK, der hører under videnudvekslingsområdet under AU Connect Herning. Derfor bestod mødets første del netop af præsentationer af EREE, AU Herning og herunder Business Factory samt AU Hernings særlige indsatsområde kvindelige iværksættere. Derudover var der en orientering om den nordiske model for iværksætteruddannelse og KASK-projektet på AU Herning såvel som orienteringer fra andre EREE-medlemmer.

Samarbejde med internationale eksperter inden for iværksætteri

Efter den indledende række af præsentationer var det tid til diskussion og workshop inden for temaet ”kvinder og iværksætteri” samt ”det nordiske samarbejde og KASK-projektet”. I workshoppen skulle deltagerne identificere specifikke idéer og handleplaner for fremtidigt samarbejde – fx muligheden for udveksling af undervisere og studerende samt muligheden for at søge bevillinger sammen.

- Vi har fået nogle gode input med fra mødet til vores fremadrettede arbejde med iværksætteri her på AU Herning. Samtidig har vi indledt et samarbejde med andre internationale eksperter, der også er passionerede omkring iværksætteri, som tegner godt. Så det har været et positivt og konstruktivt møde, hvor vi har fået brugbare input, som vi nu kan arbejde videre med på AU Herning, fortæller Michael Evan Goodsite.

Afslutningsvist var der diskussion i plenum, og der blev vedtaget en plan for samarbejdet fremadrettet for mødets to fokusområder. Fra AU Herning deltog Jan Kvist Martinsen, Hans Jessen Møller, Jane Flarup, Eva Sørum Poulsen, Anna Katrine Bruun, Jan Laursen og Michael Goodsite, der alle sammen er optaget i EREE.