Offentligheden/ Pressen

AU Herning i tæt samarbejde med jysk erhvervsliv

AU Herning har indgået resultatkontrakter med flere midt- og vestjyske kommuner om, hvordan universitetet kan bidrage til kommunernes erhvervsliv gennem samarbejde med lokale virksomheder.

Aarhus Universitets institut i Herning, AU Herning, har indgået resultatkontrakter med de fem midt- og vestjyske kommuner Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Struer og Ringkøbing-Skjern. Kontrakterne danner rammen for et tæt samarbejde mellem universitet og kommunerne, hvor kommunerne og deres erhvervsråd selv identificerer virksomheder og projekter, som AU Hernings forskere og studerende kan bidrage med ny viden til og hjælpe virksomhederne fremad med.

Det er chefkonsulent fra AU Herning, Anna Katrine Bruun Jensen, som står bag aftalerne med kommunerne, og hun er begejstret for samarbejdet:

- Vi tager udgangspunkt i kommunernes egne erhvervsstrategier og laver deciderede resultatkontrakter på ét eller flere år. På den måde kan forsknings- og specialeprojekter koncentrere sig om udfordringer for den enkelte virksomhed og samtidig bidrage til at opfylde den overordnede erhvervsstrategi i kommunen, siger hun.

På forkant med innovationsstrategien
Ifølge Morten Østergaard, minister for forskning, innovation og videregående uddannelser, er de såkaldte ’samfundspartnerskaber’ mellem virksomhederne og bl.a. universiteterne afgørende for væksten og innovationen i Danmark. Det er netop sådanne partnerskaber, som AU Herning stabler på benene.

- Med de nye aftaler kommer der fokus på de behov, som kommunerne og virksomhederne har, og som vi kan samarbejde om. Dermed bliver samarbejdet strategisk relevant og langt mere givtigt for såvel virksomheden, kommunen og for AU Hernings forskere og studerende, vurderer Anna Katrine Bruun Jensen.

Yderligere information
Anna Katrine Bruun Jensen
Chefkonsulent ved AU Herning
E-mail: annakatrine@hih.au.dk
Tlf.: 8715 1901