AU Herning-forsker modtager forskningsbevilling

Professor Elsebeth Korsgaard Sorensen har fået en 3-årig forskningsbevilling på ca. 6.000.000 kr. fra Ministeriet for Børn og Unge.

Bevillingen er øremærket forskning i ikt-baseret inklusion af børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser i skolen.

Midlerne er en del af ministeriets satspulje for området og er tildelt Elsebeth Korsgaard Sorensen på baggrund af hendes engagement i det tværuniversitære konsortium bag den forskningsbaserede masteruddannelse i ikt og læring (MIL).