AU Herning fokuserer indsatsen på erhvervsøkonomi- og ingeniørområderne

Uddannelsen International Communication and Multimedia vil ikke længere blive udbudt af AU Herning. I stedet vil Aarhus Universitet fokusere mere målrettet på AU Hernings forsknings- og undervisningsmiljøer indenfor erhvervsøkonomi- og ingeniørområdet.


Forskningsbaseret uddannelse er et prioriteret indsatsområde for AU Herning, og uddannelsesinstitutionen er inde i en positiv udvikling, hvor især studerende på erhvervsøkonomi og ingeniøruddannelserne oplever, at de i stigende grad bliver undervist af relevante og aktive forskere under deres uddannelse.

Til gengæld har AU Herning haft problemer med at rekruttere undervisere med tilstrækkelig solid forskningsbaggrund til uddannelsen International Communication and Multimedia. Derfor tager universitetets ledelse nu konsekvensen og stopper optaget til uddannelsen fra sommeren 2014.

Nuværende studerende kan færdiggøre deres uddannelse

”De nuværende studerende tilbydes naturligvis den nødvendige studievejledning i forhold til at færdiggøre deres bacheloruddannelse og fortsætte på en relevant kandidatuddannelse. Vi arbejder også på højtryk for at finde alternative uddannelser til de studerende, som i foråret har søgt ind på ICM med henblik på studiestart til efteråret 2014. Vi vil kontakte alle ansøgere hurtigst muligt og tilbyde dem vejledning omkring alternative muligheder for at tage en uddannelse på Aarhus Universitet,” siger prodekan Peder Østergaard fra School of Business and Social Sciences (BSS), som AU Herning er en del af.

Uddannelsen International Communication and Multimedia indeholder en blanding af teoretisk og praktisk undervisning i marketing, kommunikation og medieproduktion. AU Herning har gennem den senere tid været igennem en proces forestået af Danmarks Akkrediteringsinstitution for at få dokumenteret relevans og kvalitet i AU Hernings uddannelser og opnå den lovmæssige akkreditering, der kræves af alle videregående uddannelser.

Akkrediteringsrådet har indstillet, at uddannelsen får afslag på akkreditering, og den primære årsag er, at der ikke er tilstrækkelig forskningsdækning på fagene inden for medieproduktion.

”Desværre har vi trods en massiv indsats ikke kunnet tiltrække undervisningsprofiler, der både havde en tung forskningsmæssig baggrund og viden om multimediemæssig praksis. Da vi på Aarhus Universitet prioriterer kvalitetssikring af uddannelser højt, og da Akkrediteringsrådet også har påpeget udfordringen omkring forskningsdækningen, har vi valgt at stoppe optaget fra sommer 2014, ” siger prodekan Peder Østergaard.

Potentiale i at rekruttere flere til uddannelserne i erhvervsøkonomi

Ved at samle kommunikationsuddannelserne omkring School of Business and Social Sciences (BSS) forskningsmiljøer i Aarhus, åbnes der op for, at AU Herning kan fokusere indsatsen omkring erhvervsøkonomi- og ingeniørområdet.

”Med det nye strategiske fokus med en koncentrering omkring erhvervsøkonomi- og ingeniørområdet skal vi udnytte potentialet i at rekruttere flere studerende, så vi kan fastholde og udbygge AU Hernings forretningsgrundlag,” siger prodekan Peder Østergaard. Han ser bl.a. muligheder i at skabe nye toninger med afsæt i uddannelserne i erhvervsøkonomi og vil i den kommende tid igangsætte dette arbejde sammen med AU Hernings nye ledelse og institutleder Jacob Kjær Eskildsen, der tiltræder 1. juni.

Beslutningen om ikke at optage nye studerende på ICM-uddannelsen kan på lidt længere sigt få arbejdsmæssige konsekvenser for flere af AU Hernings ansatte, og derfor er der i løbet af tirsdag den 13. maj afholdt informationsmøder for både studerende og ansatte på Birk Centerpark 15.

Fremadrettet har Aarhus Universitet til hensigt at investere betydeligt i arbejdet med at styrke forskningsdækningen og AU Hernings position indenfor erhvervsøkonomi og ingeniørområdet, med henblik på fortsat at kunne levere forskningsbaserede uddannelser til aftagermarkedet og bidrage til den lokale og regionale udvikling.

Information til kommende studerende

Aarhus Universitet vil i den kommende tid tage direkte kontakt til alle de unge, som har søgt ind på bacheloruddannelsen i International Communication and Multimedia, men uddannelsesansvarlig Jan Laursen står også til rådighed overfor potentielle studerende, der allerede nu ønsker at få yderligere information.

Yderligere information

  • Prodekan Peder Østergaard, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, T: +45 2679 8554
  • Dekan Svend Hylleberg, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, T: +45 2338 2020

Yderligere information om uddannelsesmuligheder ved AU Herning: