Aarhus Universitet får stærkere ingeniørprofil i det midt- og vestjyske

Aarhus Universitet opruster i Midt- og Vestjylland. En ny aftale skal bl.a. styrke den lokale elektronikingeniøruddannelse.

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet har netop overtaget ansvaret for elektronikingeniøruddannelsen, der hidtil har været forankret på AU Herning. Med aftalen styrkes samarbejdet om uddannelses- og innovationsaktiviteter, siger Conni Simonsen, direktør for Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og centerleder Michael Evan Goodsite, AU Herning, School of Business and Social Sciences.

”Der er en stor efterspørgsel efter ingeniører i regionen, og ingeniørområdet på Aarhus Universitet ønsker en endnu tydeligere tilstedeværelse i det midt- og vestjyske. Med en tæt kontakt med de virksomheder, der allerede samarbejder med AU Herning, skaber vi optimale betingelser for udvikling af vores uddannelser, så fremtidens ingeniører kan komme ud og skabe den størst mulige værdi i virksomhederne,” siger Conni Simonsen.

Med det nye samarbejde forventer Aarhus Universitet både at styrke profilen for elektronikingeniøruddannelsen og samtidig øge interessen for at læse til ingeniør i bl.a. Herning.

”Undervisningen på Electronic Design Engineer-uddannelsen vil fortsat ske på AU Herning, men de studerende får mulighed for at følge fag på beslægtede uddannelser, som udbydes af Aarhus Universitet. Med mangel på ingeniører lurende lige om hjørnet har vi brug for at flere søger ind på ingeniøruddannelserne, og koblingen til det stærkest mulige faglige miljø er afgørende, hvis man vil sikre et godt optag,” siger centerleder ved AU Herning Michael Evan Goodsite.

Stærkere faglig forankring af uddannelser

Når Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet overtager elektronikingeniøruddannelsen, får AU Herning samtidig overdraget ansvaret for Ingeniørhøjskolens specialisering Forretningsingeniør, som dog fortsat skal udbydes i Århus.

”Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet kobler elektronikingeniøruddannelsen i Herning til et stærkt, fagligt miljø, mens AU Hernings fokus på at kombinere ingeniørvidenskab, ledelse og handel styrker specialiseringen til Forretningsingeniør. Alt sammen til glæde for studerende og erhvervsliv”, siger AU Hernings centerleder Michael Evan Goodsite.  

Mere erhvervssamarbejde på vej

I forbindelse med det nye samarbejde ønsker Aarhus Universitet desuden at sætte fokus på den lokale og regionale videnudveksling i Herning området.

”Aarhus Universitet satser stærkt på at en yderligere styrkelse af samarbejdet med de lokale ingeniørvirksomheder i Herning. Vi ved, at det kan være med til styrke erhvervslivets innovations- og konkurrenceevne,” siger Conni Simonsen. 

Aftalen om uddannelsessamarbejde mellem AU Herning og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet trådte i kraft den 1. februar i år.

KONTAKT

Conni Simonsen
Mail: Csi@iha.dk
Mobil: 41 89 30 10


Michael Evan Goodsite
Mail: michaelg@hih.au.dk
Kontor: 8716 47 47
Mob: 60 11 25 57