Innovationsdage

Gymnasiebesøgene på instituttet i efteråret skydes som vanligt i gang med to innovationsdage den 26. og 27. august for elever fra gymnasier rundt omkring i Region Midtjylland.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

onsdag 26. august 2020, kl. 09:00 - torsdag 27. august 2020, kl. 16:00

Alle gymnasier/ungdomsuddannelser fra regionen inviteres til en dag, der sætter innovation og kreativ tænkning i højsædet. Arrangementet giver eleverne mulighed for at prøve kræfter med kreative processer sat i relation til koncept- og produktudvikling. 

Dette gøres ud fra konkrete cases og problemstillinger, som en række virksomheder finder aktuelle netop nu. Derudover får eleverne mulighed for at networke og skabe nye kontakter.

Programmet er det samme for begge dage.

Kl. 9:00-9:15 

Velkomst og introduktion  

Kl. 9:15-9:25 

Præsentation af cases (video) 

Kl. 9:25-10:00 

Oplæg om idegenereringsproces og pitch (35 min)  

Kl. 10:00-11:55 

Gruppearbejde  

Kl. 11:30-12:30 

Frokost 

Kl. 12:15-14:00 

Gruppearbejde  

Kl. 14:00-15:00 

Præsentation af ideer for dommere  

Kl. 15:00-15:25 

Underholdning  

Kl. 15:25-15:45 

Præmieoverrækkelse, tak for i år