Samarbejdspartnere

Nærhed til erhvervslivet

Nærhed til erhvervslivet er en af BTECH's strategiske værdier, og det er derfor vigtigt, at forskning og uddannelse er med til at skabe værdi og vækst – i særlig høj grad i det midt- og vestjyske.  

BTECH er repræsenteret i en række lokale og regionale grupper og udvalg, heriblandt Midtjysk Lederforum og Uddannelsesby Herning
 

Company Connect Programme

BTECH formidler den nyeste forskning til erhvervslivet på mange måder. Udover at publicere forskningsresultater er en af de centrale måder at formidle den nyeste forskning på det såkaldte Company Connect Programme, hvor BTECH har aftaler med flere end 200 virksomheder – primært i Region Midtjylland. Company Connect Programme består en række aftaler om praktik, projektarbejde m.v.  

AUHE Midtvest's Støttefond

AUHE Midtvest's Støttefond er en erhvervsdrivende selvejende institution, hvis formål er at understøtte samarbejdet mellem Aarhus Universitet i Herning og det lokale erhvervsliv i Midt- og Vestjylland. Det sker gennem støtte til diverse relationsopbyggende aktiviteter. Aktiviteterne skal medvirke til at tiltrække studerende, engagere studerende og virksomheder i forskellige opgaveløsninger samt motivere virksomheder til at ansætte dimittender fra Aarhus Universitet i Herning. Målet er at øge samspillet mellem universitetet i Herning og områdets virksomheder for på den måde at imødekomme erhvervslivets behov for højtuddannet arbejdskraft.  

Partnerskabsinstitutioner

BTECH's partnerskabsinstitutioner er gymnasier, der er placeret i det midt- og vestjyske. Formålet med partnerskabsaftalerne er at bidrage til regional udvikling ved at skabe gensidige fordele for aftalens parter.

Det enkelte gymnasium får via en partnerskabsaftale med BTECH mulighed for at tilbyde sine elever gæsteundervisning ved ansatte på BTECH, studiepraktik for elever på BTECH samt deltagelse i skræddersyede workshops og temaarrangementer på BTECH for såvel elever som lærere.