Partnerskabsaftaler

Kontakt


Er du interesseret i at høre mere om mulighederne for at indgå en partnerskabsaftale med BTECH, er du velkommen til at kontakte:

Mikkel Nørgaard
Sekretariatsleder

Tlf.: +4587151960
E-mail:

Gensidige fordele

Forberedelse til videregående uddannelse

Ingen begrænsninger

Partnerskabsaftalerne sigter på at bidrage til regional udvikling ved at skabe gensidige fordele for aftalens parter. Det enkelte gymnasium får via et partnerskab med BTECH mulighed for at tilbyde sine elever gæsteundervisning af BTECH-ansatte undervisere, studiepraktik samt at deltage i skræddersyede workshops og temaarrangementer på BTECH for såvel elever som lærere.    

Ambitionen med samarbejdet er også at introducere eleverne på de gymnasiale uddannelser til de krav, videregående uddannelser generelt stiller til den enkelte. BTECH kan i den sammenhæng betragtes som et eksempel på de muligheder, der f.eks. findes på det samlede Aarhus Universitet. Samarbejdet har således også som formål, at den enkelte elev bliver bedre klædt på til at vælge, om han/hun vil fortsætte på en videregående uddannelse.   

Partnerskabsaftalen lægger ikke på nogen måder begrænsninger på den enkelte elevs valg af uddannelse eller uddannelsessted, ligesom partnerskabsaftalen heller ikke lægger begrænsninger på, hvem den enkelte institution kan samarbejde med. Partnerskabsaftalen er således alene en tilkendegivelse af, at parterne har en gensidig interesse i at samarbejde om den regionale udvikling i det midt- og vestjyske.  


Partnerskabsinstitutioner


Bjerringbro Gymnasium

Det Kristne Gymnasium

Erhvervsakademi MidtVest

Gymnasiet HTX Skjern


Handelsskolen i Silkeborg

Herning Gymnasium

Herning Hf og VUC

Holstebro Handelsgymnasium


Holstebro Tekniske Gymnasium

Ikast-Brande Gymnasium

Lemvig Gymnasium

Mercantec (HTX og HHX)


Ringkjøbing Gymnasium

Ringkøbing Handelsskole

Silkeborg Gymnasium

Skive Handelsskole


Skive Tekniske Skole

Struer Statsgymnasium

Vestjydsk Handelsskole og Handelsgymnasium

Vestjysk Gymnasium Tarm


Viborg Gymnasium og Hf

Viborg Katedralskole