Company Connect Programme

Company Connect Programme (tidligere mentorvirksomhedsordningen)

Studerende på de tre uddannelser Global Management and Manufacturing, cand.merc. i Marketing og Business Innovation og cand.polyt. i teknologibaseret forretningsudvikling på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (BTECH) har mulighed for at indgå i BTECHs Company Connect Programme (tidligere mentorvirksomhedsordning) i løbet af deres studieforløb. Opgaver, projekter, problemstillinger mv., som den studerende skal arbejde med, tager udgangspunkt i en virksomheds udfordringer. På den måde får de studerende mulighed for at prøve de lærte teorier af på konkrete problemstillinger og opgaver, og samtidig får de studerende et godt kendskab til hverdagen i en virksomhed.

Company Connect Programme giver således de studerende en unik mulighed for at forankre teori i praksis og få relevant erhvervserfaring i løbet af uddannelsen. Samtidig får virksomhederne løst opgaver, som ellers måske blot ville samle støv.

Company Connect Programme er også en fordel for virksomheder, der opererer internationalt. Ved at lave en aftale med en udenlandsk fuldtidsstuderende (undervisningssproget på alle tre uddannelser er engelsk, så der er såvel danske som ikke-danske studerende), får virksomheden uvurderlige kulturkompetencer tilføjet, som kan anvendes i arbejdet med andre lande og kulturer, hvad enten det sker herhjemmefra eller i udlandet.

Resultatet af Company Connect Programme bliver ofte, at mange studerende gør så godt et indtryk, at de ender med at blive ansat i virksomheden efter endt uddannelse.