Valgfag

Som civilingeniørstuderende på Science and Technology på Aarhus Universitet har du mulighed for at faget "Strategisk analyse og innovation" (forkortet FIORG), som  valgfag på dit 3. semester på kandidatuddannelsen.

Kurset giver dig viden, færdigheder og kompetencer inden for de teorier, som danner grundlag for klassiske og nyere strategimodeller-/begreber, strategiprocesser samt udvikling af nye forretningsmodeller. Derudover opnår du viden inden for de organisationsteoriske begreber og modeller, der indgår i organisationers kommunikation, forandringsprocesser og innovative processer. Kurset er ét af tre moduler på specialisering til Forretningsingeniør og du optjener til 10 ECTS-point.