Adgangskrav

Adgangskrav
Du kan optages på forretningsingeniørspecialiseringen på to måder:

  • I forlængelse af din diplomingeniøruddannelse på AU, hvor det er et krav, at semesteret gennemføres i umiddelbar forlængelse af, at du er dimitteret som diplomingeniør (dvs. som det 8. semester).
  • Som betalende studerende under Åben Uddannelse. Det koster pt. 15.000 kr. for et semester, og din ansøgning vil blive vurderet ud fra, at du skal have kompetencer svarende til diplomingeniørkompetencer. Som studerende under Åben Uddannelse er det ikke muligt at modtage SU.
    Kontakt uddannelseskoordinator Jane Flarup, hvis du er interesseret i denne mulighed.


Bemærk: Det er ikke muligt at søge om orlov, mens man læser forretningsingeniør