Forretningsingeniør

Specialisering der giver dig forståelse for business

I umiddelbar forlængelse af din diplomingeniøruddannelse har du mulighed for at tage en halvårlig specialisering som forretningsingeniør. Specialiseringen består af et ekstra semester (30 ECTS point). Dette semester giver dig et grundlæggende indblik i de forretningsmæssige områder, du som ingeniør vil møde i erhvervslivet.

Specialiseringen og undervisningen foregår på Aarhus Universitet Navitas i Aarhus.

Kompetencer
Specialiseringen giver nyuddannede ingeniører yderligere kompetencer, som alle ingeniører på tværs af faglige retninger vil skulle besidde i en global industri. Vi fokuserer blandt andet på sammenhængen mellem organisation, strategi, forretningsprocesser og værdikæder.

Semestret er meget praksisnært, og du erhverver og afprøver en række værktøjer, der gør dig i stand til at analysere en business case.

Analyseresultatet skal anvendes som grundlag for at udpege indsatsområder, og derfor vil du også stifte bekendtskab med projektledelse og kommunikation, som vil tilføre dig kompetencer i forhold til at eksekvere en business strategi.

Undervisningsform
Uddannelsen henvender sig til færdiguddannede ingeniører og minder i sin form om en masteruddannelse. Der er undervisning hver uge, seminarer mv. Generelt vil undervisningsformen være dialogbaseret, hvilket understøtter, at vi arbejder i et felt, hvor der findes flere løsninger.

Der vil være et stort pensum til disse seminarer, som du selv skal sætte dig ind i forinden seminarerne. Sideløbende skal du i en gruppe arbejde med en business case, der danner grundlag for eksamen.

Undervisning, seminarer og opgaveskrivning foregår på dansk, men projekter omhandler ofte internationale forhold.

Optagelse og dimission
Ved optagelse på forretningsingeniørspecialiseringen forlænges din indskrivning på din oprindelige diplomingeniøruddannelse. Du deltager i dimissionen med dine tidligere studiekammerater og får et midlertidigt diplomingeniørbevis udleveret.
Når du består forretningsingeniørspecialiseringen, returnerer du dit oprindelige diplom og du modtager et nyt bevis, som bekræfter din diplomingeniøruddannelse med evt. specialisering, og derudover også din forretningsingeniør specialisering.

Du finder en ansøgningsformular til højre på siden.

NB: Skal du søge uddannelsen via Tompladsordningen og betale for uddannelsen, skal du søge her.