Forretningsingeniør

Specialisering der giver dig forståelse for business

I umiddelbar forlængelse af din diplomingeniøruddannelse har du mulighed for at tage en halvårlig specialisering som forretningsingeniør. Specialiseringen består af et ekstra semester (30 ECTS point). Dette semester giver dig et grundlæggende indblik i de forretningsmæssige områder, du som ingeniør vil møde i erhvervslivet.

Specialiseringen og undervisningen foregår på Aarhus Universitet Navitas i Aarhus.

Kompetencer
Specialiseringen giver nyuddannede ingeniører yderligere kompetencer, som alle ingeniører på tværs af faglige retninger vil skulle besidde i en global industri. Vi fokuserer blandt andet på sammenhængen mellem organisation, strategi, forretningsprocesser og værdikæder.

Semestret er meget praksisnært, og du erhverver og afprøver en række værktøjer, der gør dig i stand til at analysere en business case.

Analyseresultatet skal anvendes som grundlag for at udpege indsatsområder, og derfor vil du også stifte bekendtskab med projektledelse og kommunikation, som vil tilføre dig kompetencer i forhold til at eksekvere en business strategi.

Undervisningsform
Uddannelsen henvender sig til færdiguddannede ingeniører og minder i sin form om en masteruddannelse. Der er undervisning hver uge, seminarer mv. Generelt vil undervisningsformen være dialogbaseret, hvilket understøtter, at vi arbejder i et felt, hvor der findes flere løsninger.

Der vil være et stort pensum til disse seminarer, som du selv skal sætte dig ind i forinden seminarerne. Sideløbende skal du i en gruppe arbejde med en business case, der danner grundlag for eksamen.

Undervisning, seminarer og opgaveskrivning foregår på dansk, men projekter omhandler ofte internationale forhold.

 

Optagelse
For at blive optaget på forretningsingeniørspecialiseringen skal du ifølge studieordningen

  • Være indskrevet på en diplomingeniøruddannelse ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
  • Have bestået dit bachelorprojekt

Du skal søge optagelse, mens du er indskrevet på din diplomingeniøruddannelse, men typisk inden, du har bestået dit bachelorprojekt. Til ansøgning om optagelse anvendes ansøgningsformularen, som du finder til højre på denne side. Ansøgningsfristerne findes ligeledes i højre side. I tilfælde af, at der er ledige pladser efter ansøgningsfristen, udbydes disse pladser i et begrænset tidsrum efter først-til-mølle-princippet.

Hvis du før diplomingeniør dimissionen, når at fortryde din ansøgning til Forretningsingeniør-specialiseringen, skal du regne med der minimum går 14 dage før du kan få dit diplomingeniørbevis. Det vil sige hvis du fortryder f.eks. en uge før dimissionen, kan du ikke nå at få dit bevis på dagen for dimissionen, men vi vil eftersende det til dig. Ved senere besked om udmelding kan du ligeledes forvente en behandlingstid på 2 uger for at få dit diplomingeniørbevis udleveret.   

Har du en relevant teknologisk uddannelse på bachelorniveau, kan du søge optagelse på de kurser der udgør forretningsingeniørspecialiseringen via Tompladsordningen. Mere information klik her: http://www.au.dk/evu/st/tompladsordningen/