Praktiske oplysninger - Teknologisk Diplomuddannelse

 

NB: Fra 2017 optages der ikke længere studerende på denne uddannelse

 

Adgangskrav

Studerende på Teknologisk Diplomuddannelse har gennemført en uddannelse på bachelorniveau eller en relevant uddannelse minimum på niveau med en kortere videregående uddannelse (KVU).

Adgang har endvidere studerende, der som minimum har gennemført en af følgende uddannelser:

  • 1. del af den erhvervsøkonomiske diplomprøve (HD)
  • Markedsøkonomuddannelsen
  • Eksportuddannelsen på den danske eksportskole.


Efter den adgangsgivende eksamen skal de studerende have haft mindst 2 års relevant erhvervserfaring. BTECH kan i særlige tilfælde give adgang til uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder ovennævnte adgangsbetingelser, men som skønnes at have tilsvarende forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.