Teknologisk diplomuddannelse i
Operations and Supply Chain Management (TD)

NB: Fra 2017 optages der ikke længere studerende på denne uddannelse

Fremtidens lederuddannelse til ikke-teknisk uddannede samt teknikere og tekniske undervisere med ambitioner om en teknisk overbygningsuddannelse.

Undervisningen på TD sker i tæt samspil med GMM diplomingeniøruddannelsen, hvor der hovedsageligt undervises på engelsk. Uddannelsen er på niveau med HD-uddannelsen.

Målgrupper for TD - den Teknologiske Diplomuddannelse

TD-uddannelsen i Operations and Supply Chain Management henvender sig til:

  • Økonomer og andre ikke-teknisk uddannende der har brug for viden og indsigt i ingeniørmæssige forhold
  • Teknikere der ønsker teknologisk overblik og indsigt i ingeniørmæssige arbejdsmetoder
  • Tekniske undervisere der har brug for en kompetencegivende overbygning

Formål

Globaliseringen stiller store krav til effektiv produktion, innovation, viden om sourcing og logistik samt nye muligheder for markedsføring i produktionsvirksomheder.

Det betyder nye og skærpede krav til medarbejdernes kvalifikationer. Derfor er det nødvendigt, at økonomer og andre med ikke-tekniske uddannelser får indsigt i ingeniørmæssige forhold.

På samme måde kan teknikere og tekniske undervisere (fx på tekniske skoler) have behov for at blive ajourført inden for det tekniske område.

Om TD-uddannelsen i Operations and Supply Chain Management

Den Teknologiske Diplomuddannelse blev oprettet på initiativ af en række danske virksomheder, som ønskede et teknologisk orienteret uddannelsestilbud, der sigtede mod merkantilt uddannede med nogle års erhvervserfaring og samtidig kunne føre teknikere og tekniske undervisere up-to-date.