Ledelse og organisation

Formål

Formålet er, at de studerende skal kunne analysere, planlægge, evaluere og begrunde lederskabets relation til organisationen.

De studerende arbejder på et videnskabeligt grundlag med organisations- og ledelsesteorier, strategier og metoder, som fokuserer på organisationen.

Hensigten hermed, er at opnå indsigt i, hvorledes forskellige organisations- og ledelsesteoretiske tilgange har betydning for vurdering af organisationen og dens udvikling.

De studerende inddrager i den forbindelse problemstillinger og erfaringer fra egen organisation for at give stof til refleksion om teori-praksisforholdet med henblik på at forankre læring og udvikling i egen organisation.

Indholdet i punktform

 • Organisations opbygning
 • Organisationskultur
 • Organisatoriske processer
 • Organisatoriske filosofier og værktøjer
 • Netværkssamarbejde

Mål

Målet er at de studerende

 • Forstår grundtrækkene i forskellige teoretiske perspektiver på organisationer og er i stand til at placere egen organisation i sammenhængen.
 • Kan analysere rammerne og identificere mulighederne for ledelsesrummet i egen organisation.
 • Forstår, at der er flere teoretisk og metodisk forskellige analyser af et organisationsproblem.
 • Har indsigt i og forståelse for lederens opgave og ansvar omkring beslutninger i en organisation.
 • Opnår indsigt i - og praktisk kompetence til - at lede udvikling og forandring af organisationen.
 • Kan identificere og skabe forudsætninger for en udviklings- og forandringsproces.
 • Kan udvikle, formidle og gennemføre relevante strategier i en udviklings- og forandringsproces, herunder at tolke og påvirke organisationens mission og vision.
 • Tilegner sig øget kompetence til at tolke og påvirke organisationskultur.

Evalueringsform

Skriftlig opgave efter del 1.

Mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig synopsis efter del 2.