Fakta om uddannelsen

Oversigt over studiets moduler

Diplomuddannelsen i ledelse består af tre obligatoriske moduler, tre valgfrie moduler og et obligatorisk afgangsprojekt.    

Obligatoriske modulerValgfri modulerAfsluttende modul
Det personlige lederskab og forandring
(10 ECTS)
Valgfag (5 ECTS)
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
(10 ECTS)  
Valgfag (5 ECTS)Afgangsprojekt
(15 ECTS)
Organisation, udvikling og samskabelse
(10 ECTS)
Valgfag (5 ECTS)

Beskrivelser af uddannelsens moduler samt afgangsprojektet

Uddannelsens varighed

Hvert obligatorisk modul på diplomuddannelsen i ledelse er på 60 undervisningstimer, og undervisningen foregår, hvis ikke andet er oplyst, fra kl. 9.00 til ca. 14.30. 

Uddannelsen er tilrettelagt som 2 år på deltid. Du kan deltage i uddannelsen i sin helhed eller deltage i de enkelte moduler som enkeltfag. Med andre ord svarer uddannelsen i princippet til 1 års fuldtidsstudie og giver sammenlagt 60 ECTS-point.

Formålet med det europæiske ECTS-pointsystem er at gøre de europæiske uddannelser sammenlignelige, hvor ECTS-pointene bl.a. er en måleenhed for den arbejdsindsats, der skal lægges i den pågældende uddannelse.

Det betyder, at det er nemmere at anvende uddannelsen som adgangskort til andre videregående uddannelser i såvel Danmark som resten af Europa.  

Kvalifikationsbeskrivelse

Efter endt uddannelse er du kvalificeret til:

  • at erhverve en systematisk helhedsforståelse på tværs af organisatoriske og faglige grænser
  • at kunne analysere organisationens omgivelser
  • at kunne fortolke og udforme overordnede mål og strategier
  • selvstændigt at kunne udforme mål og helhedsplaner i eget ansvarsområde og have en dialog med beslutningstagere herom
  • selvstændigt at kunne lede og motivere medarbejdere
  • at blive bevidst om og kunne medvirke til at skabe de nødvendige vilkår for egen position, opgaver og handlemuligheder

Mulighed for videreuddannelse

Efter endt uddannelse har du mulighed for at studere videre på Master i offentlig ledelse eller MBA (Master of Business Administration).  

Diplom i ledelse udbydes i samarbejde mellem VIA University College og Institut for Forretningsudvikling og Teknologi

Diplom i ledelse på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi gennemføres med afsæt i den udbudsret til uddannelsen, der er placeret hos VIA University College.

Udbuddet i Herning tilrettelægges med udgangspunkt i den gennemførelsesmodel, der hidtil har været anvendt af Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, og undervisningen placeres på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.

Af eksamensbeviserne vil det fremgå, at uddannelsen er gennemført hos VIA University College. Det markeres samtidig over for de studerende, at uddannelsen er gennemført i samarbejde med Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, hvilket vil kunne ses som et tillæg til eksamensbeviset. 

Adgangskrav

  • en uddannelse på bachelorniveau
  • en uddannelse minimum på niveau med en kortere videregående uddannelse (KVU)
  • en videregående voksenuddannelse (VVU)
  • eller anden uddannelse på samme niveau

Endvidere er der krav om mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse. 

Hvis du ikke har en formel uddannelse på det krævede niveau, tilbydes du en realkompetencevurdering. Vurderingen er gratis, når du søger optagelse på Diplom i ledelse. Kontakt institutsekretær Christina Nørgaard Kuhr for at høre mere om realkompetencevurderingen (christinaku@btech.au.dk eller 8715 1917).