Ledelse

Tanken bag Institut for Forretningsudvikling og Teknologis organisationsstruktur er at tilgodese mulighederne for videreudvikling og innovation. Det er helt i tråd med den grundlæggende idé om at skabe en dynamisk uddannelsesinstitution, som fokuserer på det tværfaglige samarbejde og samtidig er på forkant med udviklingen.  

BTECH's institutledelse består af:

Institutleder

Fundraising og projekter

Viceinstitutleder

Jan Laursen

Studieleder
M
H bygn. 8001, 1107
P +4587166972
P +4561620208

Sekretariatsleder

Mikkel Nørgaard

Sekretariatsleder
M
H bygn. 8001, 1412
P +4587151960
P +4524866362

Institutledelsen mødes som udgangspunkt én gang hver måned, hvor fokus er på det strategiske niveau.

Herudover mødes koordinationsgruppen (institutleder, uddannelsesansvarlig og sekretariatsleder) hver uge for at følge op på den daglige drift og det operationelle niveau i almindelighed.

Organogram

Klik på diagrammet for at forstørre.