EngTech

Engineering & Technology

EngTech (Engineering & Technology) er en tværfaglig forskningsgruppe på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (BTECH), Aarhus Universitet, Herning. 

EngTech’s forskning fokuserer på teknologi, teknologiske funktionaliteter og ingeniørvidenskab med henblik på at skabe nye muligheder for private virksomheder og offentlige organisationer.

Forskningen fokuserer på teknologi som udgangspunkt for forandring og teknologi i et anvendelsesperspektiv. Ofte arbejdes med teknologi i et livscyklusperspektiv fra idé og design til produktion og drift.

Vision
Det er EngTech’s ambition at: 

 1. udgøre det ingeniørmæssige og teknologiske fundament for ingeniøruddannelserne på BTECH, herunder for civilingeniøruddannelsen i Teknologibaseret Forretningsudvikling (cand.polyt.)
 2. skabe et levende, inspirerende samt udviklende forskningsbaseret miljø for kandidatstuderende, Ph.d.-studerende og adjunkter
 3. være en attraktiv samarbejdspartner for danske og internationale forskningsmiljøer, private virksomheder og offentlige organisationer.

Forskning
EngTech arbejder med teknologi og ingeniørvidenskab med udgangspunkt i såvel tekniske som sociotekniske perspektiver, der i kombination bidrager til en forståelse af teknologiske egenskaber og muligheder.

Forskningen i EngTech er baseret på en kombination af eksperimenter, modellering, empiriske studier, casebaserede tilgange, design og analyse. Forskningens resultater udgøres af viden i relation til for eksempel prototyper, matematiske modeller, eksperimentelle opstillinger, metoder, algoritmer, procesmodeller, udvikling/optimering af forretningsprocesser og virksomhedsscenarier.

De følgende eksempler illustrerer EngTech’s forskning.

 • Matematiske modeller:
  Ud fra et teknologi- eller science-problem udvikles en matematisk model, der implementeres i form af software, og problemet simuleres, verificeres og fortolkes. Der kigges for eksempel på vedvarende energiteknologier og laboratorieeksperimenter.
 • Digitale infrastrukturer og kapabiliteter:
  Der fokuseres på fleksible arkitekturer og mønstre for digitale infrastrukturer, der understøtter processer relateret til udvikling og anvendelse af digitale objekter. Og der fokuseres på de teknologiske og menneskelige kapabiliteter, der indgår i digitaliseringsprocesser.
 • Integrerede sensorsystemer:
  Sammenhængen mellem miljøer, måling, dataopsamling, relevant infrastruktur, intelligente algoritmer og adaptiv rapportering, der samler tekniske og anvendelsesorienterede informationer.
 • Enterprisearkitektur:
  Der fokuseres på arkitekturmønstre for IT-systemer og på aspekter af ledelse af enterprisearkitekturer.
 • Optimering:
  Der udvikles algoritmer, der kan bruges til optimering i forbindelse med ruteplanlægning og til optimering af håndtering af fysiske objekter i forbindelse med transport.

Kontakt og information
Professor Allan Gross (agr@btech.au.dk).
Lektor Lars Bækgaard (larsb@btech.au.dk).
Hjemmeside: http://engtech-researchgroup.tumblr.com.