CET

Center for Energiteknologier   

Center for Energiteknologi (CET) er et uafhængigt forskningscenter på Aarhus BSS ved Aarhus Universitet, der fokuserer på udviklingen af nye og innovative energisystemer til virksomheder og forbrugere, primært inden for elektricitet, vedvarende energi, energieffektivitet og brint. CET‘s ambition er at blive en af de førende nationale og regionale leverandører af uafhængig forskning af høj kvalitet inden for energistudier og energipolitik. CET er primært finansieret gennem konkurrencebaserede, eksterne legater og beskæftiger i øjeblikket én professor, fire postdoc`er og to ph.d.-studerende.

Vehicle-to-Grid (V2G) Forskningsprojektet

Dette er et innovativt forskningsprojekt, som undersøger elektricitetsmobilitet i de fem nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) med specielt henblik på Vehicle to Grid (V2G) teknologi. Projektet begyndte i 2015.

V2G teknologi giver kapaciteten til at modtage, lagre og returnere elektricitet fra batterierne i elektriske køretøjer til elnettet. Derfor har teknologien potentialet til at åbne op for en række systemfordele, fx afbalancering af elforsyningen og en indtægtskilde til forbrugeren (føreren af bilen).

Vores projekt hviler på en blanding af forskellige koncepter og metoder og undersøger de erhvervsmæssige og sociale fordele, barrierer og politiske aspekter involveret i en nordisk omstilling til V2G. En central del af projektet er det feltarbejde og de interviews og analyser (se dette link), vi har planlagt i hvert land med diverse interessenter. Målet er at bruge de resulterende data til at sammenligne de fem nordiske lande (både med og mod hinanden så vel som internationalt) ift. best practices, som kan bidrage til omstillingen til elektrisk mobilitet og en yderligere udvikling af V2G.  

Der er planlagt feltforskning til projektet i hvert land på følgende datoer: Island (23. september-07. oktober 2016), Sverige (6-27. november 2016), Danmark (marts 2017), Norge (april 2017), Finland (maj 2017).

Forskningen er finansieret af Det Frie Forskningsråd og bliver udført på Aarhus Universitet, se dette link.

Klik her for at deltage i undersøgelsen “Nordic Vehicle Preference Survey 2016-2017”.

For yderligere information om V2G Forskningsprojektet kontakt venligst: V2G.research@btech.au.dk

Publikationer

Til dato har vi gennemført 2 ekskursioner. For at få adgang til en oversigt over hvert enkelt lands politiske kort, skal du følge nedenstående links:

Island 

Sverige