Ph.d.-forsvar: Gerardo Zarazua de Rubens

Investigating the Feasibility of Electric Vehicles and Vehicle-to-Grid in the Nordic Region: A path for adoption.

07.03.2019 | Camilla Brodam

Dato fre 22 mar
Tid 13:00 16:00
Sted Lokale 2052, Birk Centerpark 15, 7400 Herning

Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i Forretningsudvikling og Teknologi præsenterer ph.d.-studerende Gerardo Zarazua de Rubens sin ph.d.-afhandling ved en offentlig forelæsning efterfulgt af et forsvar med titlen:

"Investigating the Feasibility of Electric Vehicles and Vehicle-to-Grid in the Nordic Region: A path for adoption."

Tid og sted

Fredag d. 22. marts 2019 kl. 13.00 i lokale 2052, Birk Centerpark 15, 7400 Herning. Efter forsvaret, som er offentlig, vil BTECH være vært ved en reception i samme lokale.

Deadline for tilmelding: 18. marts, 2019 til Janni Salomonsen på mail: janni@btech.au.dk

Bedømmelsesudvalg

Marianne Ryghaug, Professor, Norwegian University of Science and Technology
Peter Bach Andersen, Senior Researcher, Department of Electrical Engineering, DTU
George Xydis, Associate Professor, Aarhus University (chair) 

Supervisors: 

Professor Benjamin Sovacool, Aarhus University
Postdoc Lance Noel, Aarhus University

Alle er velkomne.

Ph.d.-forsvar